Mandle

Sen mandlí symbolizuje kvalitu, podstatu nebo bohatství. Oblast vašeho života, která musí být plná významu nebo účelu. Příklad: Žena snila o někom, kdo má mandle chirurgicky umístěn v jejich mozku. V reálném životě dělala diplomovou práci pro univerzitu. Mandle je umístěn v mozku odráží kvalitu pracovního tlaku, že tato práce kladen na to.