Azbestu

Sen o azbestu symbolizuje ve vašem životě, že jste velmi znepokojeni, jak se zbavit chyb. Hloupý pocit, že jsi něco cítila, byl dobrý nápad. Pocit, že řešení problému je rozhodující nebo prvořadé. Pocit, že odstranění problematické chyby je prioritou a že nic jiného by se nemělo stát, dokud není. Pocit, že pokud nechcete řešit problém v minulosti věci bude jen zhorší. Alternativně, azbest může odrážet dojem, že vy nebo někdo jiný nemyslí jasně o tom, co dělali v minulosti, která vytvořila současný problém. Pocit, že je třeba opravit zanedbávání. Sen o starosti o azbestu může být známkou toho, že se obáváte, že vaše minulost zanedbávání poškodí vaše současné šance na úspěch. Bojíš se, že se nezbavíš hloupé chyby. Sen o odstranění azbestu symbolizuje nápravu hrubé nedbalosti nebo volba, která lituje. Dáváme si čas na vyjasnění problému. Může to být také reprezentace proaktivních opatření, která užíváte s něčím, o čem si myslíte, že je kritické. Pečlivě se vypořádat s velkou chybou nebo špatným nápadem.