Sazí

Sazo, které je vidět ve snu symbolizuje věčný život. Vezměme si, že sen, ve kterém jste všichni v saze, ukazuje své špatné pocity a názory, které leží ve vaší osobnosti. Ujistěte se, že se zbavit této negativity, jinak to způsobí vinu a zklamání.