Amnézie

Sen o amnézii symbolizuje, že vy nebo někdo má slabou vzpomínku na něco. Nemůžeš si vzpomenout na něco, co dělají jiní lidé. Alternativně může amnézie zastupovat vás nebo někoho jiného, kdo zablokoval nebo odmítl negativní aspekt sebe sama. Můžete také zažít opakující se problémovou osobu nebo situaci, která se zdá být lhostejná k tomu, co se již stalo. Amnézie může být znamením, že vy nebo někdo jiný nevěří, že udělali něco špatného nebo mají potíže s přijetím odpovědnosti. Alternativně může amnézie také představovat úplnou ztrátu směru. Původní cíle nebo záměry byly opuštěny.