Amulet

Sen o amuletu symbolizuje něco, co vám dává pocit ochrany nebo zvyšuje důvěru. Můžete být nejistý, nebo mají nízké sebevědomí-úcta.