Anarchie

Sen o anarchii symbolizuje vás nebo jinou osobu, která zobrazuje pravidla nebo bere věci do vlastních rukou. Možná budete muset ukázat určitou zdrženlivost při vyjadřování sebe sama. Může symbolizovat pohrdání statu quo.