Válka ve Vietnamu

Sen o válce ve Vietnamu symbolizuje boj ve vašem životě, který se cítí nemožný nebo zbytečný. Nepřekonatelný konflikt. Neustálé rozpaky nebo odmítnutí. Možná se potýkáte s něčím, co vám vždy unikne.