Horizon

Sen, ve kterém vidíme horizont, naznačuje budoucí plány, které jsme vytvořili. Možná, že snílek je velmi hluboce přemýšlet, co chce od života a jaký je smysl globálního života. Ujistěte se, že děláte velké plány pro sebe, protože všechno je možné dosáhnout, pokud opravdu chcete. Horizont může také naznačovat vzpomínky nebo smutek, který v sobě nesete.