Nepřátelství

Sen o nepřátelství symbolizuje konflikt v bdělých životních situacích. Osoba nebo situace se může cítit nepřátelsky nebo nepřátelsky vůči svým cílům nebo blahobytu. Alternativně, nepřátelství může odrážet problémy s konfrontací něco, čeho se bojíte. Můžete také skrývat pocity zášti, hněvu nebo žárlivosti.