Andělé

Sen o andělovi symbolizuje dobro, čistotu, ochranu, pohodlí a pohodlí. Andělé mohou také představovat vaši vizi osoby nebo situace, kterou vidíte jako dokonalé řešení problému. Anděl odráží nádhernou situaci ve vašem životě, která vás zbavuje břemene nebo vás zachrání před obtížemi. Anděl svědčí o situaci, která vás nechá cítit se požehnaný, vděčný, nebo štěstí. Anděl může také představovat partnera, nevěstu nebo manžela, který vidíte jako dokonalý. Andělé se často objevují ve snech lidí, kteří měli silný duchovní zážitek nebo obnovený zájem o jejich přesvědčení, protože odráží pocit bezpečí, které patří k, nebo ~bezpečný přístav~, který přichází s těmito zkušenostmi. Sen o osobě, která zná s andělskými křídly, symbolizuje některé aspekty vaší osobnosti, díky kterým se cítíte bezpečněji nebo se zbavíte obtížné situace. To může být také reprezentace své pocity pro tuto osobu, takže váš život jednodušší nebo chránit je nějakým způsobem. To může být také reprezentace své pocity o nich jsou perfektní. Sen o andělských křídlech, které jsou řezány nebo spáleny, symbolizuje problém nebo negativní záměry, které brání tomu, aby něco nebo někdo byl považován za dokonalý. Chtít vidět něco nebo někoho tak dokonalého, ale pocit, že něco není dovolovat. Snění, že jste anděl symbolizuje vaše pocity odpovědnosti, nebo že je třeba chránit ostatní. Být dokonalým řešením problému někoho jiného. Příklad: Žena snila o andělovi, který k ní kráčí. V reálném životě, ona byla ohromena, když přítel chtěl praktikovat svou víru s ní. Něco, co chtěla. Anděl se zamyslel nad tím, že tento přítel byl dokonalým řešením jejího problému, že není schopen praktikovat svou víru cestou, kterou vždy chtěla.