Satelitní parabola

Pro interakci se satelitní parabolou ve snu je interpretována jako znalost nebo schopnost vnímat situaci nebo skutečnost. Snění o satelitní parabolu, ale má také symbolický význam univerzálního vědomí v pochopení důležité téma nebo problém pro diskusi nebo diskusi.