Práh

Pokud jste viděli práh, který se snažil projít, pak takový sen označuje nové období vašeho života. Rizika, která jste podstoupili, budou pravděpodobně stále více a více. Na negativní poznámku, sen může představovat vaši tendenci riskovat, ale jako špatné znamení by mohla být vykládána pouze v případě, že jste spadl z prahu.