Bve

Snít o tom, že někdo nebo něco je zlé, symbolizuje negativní aspekt vaší osobnosti. Negativní myšlenkové vzory nebo situace ve vašem životě. To může odrážet obavy, touhy, nenávist, hněv, žárlivost, nebo vina, musíte čelit. Alternativně, špatní lidé mohou odrážet lidi nebo situace, které si myslíte, že jsou po vás, jsou špatné, nebo že vás vyděsit. Snění, že jste zlo symbolizuje vědomí, že děláte něco špatně. Případně to může odrážet vinu nebo lítost, kterou máte za něco, co jste udělali. Příklad: Člověk měl opakující se sny o tom, že je zlý. V reálném životě měli mocné pocity pokání za něco, co udělali příteli. Cítili, že nikdy nebudou mít šanci vysvětlit sami sebe nebo být odpuštěno.