Naučit

Sen, ve kterém se něco učíte, naznačuje vaši touhu po novinkách a lekcích, které vás život může naučit. Možná jsi ta osoba, kterou se učíš celý život. Alternativně, sen může navrhnout, abyste věnovali pozornost odhodlané situaci, aby se naučili učit se věci.