Mroži

Sen o mroži symbolizuje úplnou nadvládu nebo chtějí absolutní moc nad ostatními za všech okolností. Mrož může být také reprezentace touhy učinit všechna rozhodnutí pro jinou osobu. Příklad: Mladý muž snil v mrož, při pohledu na něj. V reálném životě chodil s dívkou, od které cítil potřebu plně kontrolovat vše, co udělali.