Ohřívač

Sen o ohřívači symbolizuje touhu použít něco nebo někoho, aby se váš život cítil méně hrozný. Návyky, které musíte být pohodlnější během emocionálně chladné nebo necitlivé situace. Zvýšení tepla, výživa, pohodlí situace. Alternativně, ohřívač může odrážet sdílení lásky, nebo je milující s ostatními. Pomáhám udělat špatný čas pohodlnější pro někoho jiného. Udělat situaci nebo vztah více pohostinný.