Arena

Sen o aréně symbolizuje problémy, které jsou na otevřeném poli nebo jsou v centru pozornosti. Boje nebo problémy jsou na displeji pro ostatní. Možná, že čelíte někomu jinému, kdo čelí problému veřejně. Alternativně může být aréna ve snu známkou toho, že problém nebo problém je třeba vzít na otevřené pole. Negativně může oblast představovat strach z neúspěchu před všemi, které znáte.