Kosti

Sen o kostech mimo tělo symbolizuje problémy vaší minulosti, které nikdy nezmizí. Je tak těžké na věci zapomenout nebo se jich zbavit. Sen o pohřbívání kostí symbolizuje konfrontaci s některými z jeho nejtěžších problémů. Můžete být dělat některé velmi velké změny ve vašem životě, nebo prochází velmi silné období osobního růstu. Sen o vykopávání kostí symbolizuje přezkoumání některé z vašich nejtěžších problémů nebo zapamatování si něčeho z vaší minulosti. Sen o kostech v těle symbolizuje silné a základní struktury. Osobnostní rys nebo oblast vašeho života, která vás dělá tím, kým jste, něco, co je obtížné nebo nemožné změnit. Sen o deformovaných kostech uvnitř těla symbolizuje zásadní osobnostní nedostatky. Problém nebo otázka, která je zakotvena v tom, co jste, sen o zlomených kostech v těle člověka symbolizuje změny v základních aspektech vaší osobnosti. A pro to, kdo jste, sen o zlomených kostech mimo tělo symbolizuje zásadní změnu ve vaší vizi minulosti. Nový vývoj vám umožní uvolnit obtížné problémy.