Jíl, jíl, saiky

Chcete-li vidět nebo pracovat s hlínou ve svém snu, představuje kreativitu a schopnost formovat svou mysl. To může také znamenat, že jste schopni manipulovat věci ve váš prospěch. Případně to naznačuje, že je třeba nastavit některé cíle a plány pro sebe. Ty máš co dělat a já musím plánovat do budoucna. Podle freudovské perspektivy hlína symbolizuje výkaly. Vidět hliněný hrnec ve snu znamená oddanost, ctnost nebo čistotu. Hliněný hrnec je také symbolem hojení.