Partner

Sen mít obchodního partnera symbolizuje pocit spolupráce. Osoba nebo situace, se kterou se setkáváte s vzájemnou závislostí, když se snažíte něčeho dosáhnout. Partnerské nebo vzájemné cíle. Sen vidět svého romantického partnera, aby vás odráží pocity nedostatečnosti nebo nejistoty o síle vašeho vztahu. Případně můžete mít pocit, že určité návyky nebo situace již nejsou příznivé pro vaši pohodu. Sen mít homosexuálního partnera může odrážet vážný smysl pro účel. Chtějí jen cítit dobře dělat něco, co se vám líbí, aniž by se příliš starat o úspěch, peníze nebo vítězství.