Zbraně

Sen o paži symbolizuje funkci, dosah nebo to, co je možné. Zbraně odrážejí postavení, talenty, dosah nebo zdroje, které máte k dispozici, nebo nějaký aspekt sebe sama. Sen o nedostatku paže symbolizuje ztrátu funkce, dosah nebo rozšíření oney. Některé oblasti vašeho života není schopen správně fungovat, nebo je omezena. Sen o zkřížených paží symbolizuje některé aspekty sebe sama, kdo je tvrdohlavý, proti, nebo nemusí spolupracovat. Vidět ze svalnatých paží symbolizuje, že vy nebo nějaký aspekt vaší osobnosti je geniální nebo efektivní. Mít moc dosáhnout cílů, nebo ~dostat~ na to, co chcete. Negativně, svalové paže mohou poukazovat na silné nebo geniální negativní aspekty vaší osobnosti. Přesvědčení nebo situace, které mohou být obtížné čelit.