Poezie

vidět poezii, když sníte, vyniká jako symbol procesu, který je mentálně stimulován, aby se nebo cítil něco kreativního. Číst poezii v jeho snu je známkou jeho idealistických názorů. Chcete-li poslouchat básně ve snu, může být interpretován jako symbolika vaší potřeby zlepšit aspekty vaší komunikace se zvláštní osobou.