Přístřeší

být v útulku, zatímco sní, znamená obtíže a frustrace snílek se zabývá v tuto chvíli. Co hledá pomoc a ochranu před ostatními. Na druhou stranu, sen naznačuje obavy, že má to za něco, co je nové a neznámé.