Vrátný

Sen o vrátného symbolizuje pocity o někom, kdo je velmi opatrný, když ho opouští ve svém životě nebo společnosti. To může být také znamením, že máte pocit, tlak být dokonalý, aby se získat schválení nebo požadovaný pokrok. Negativně může vrátný odrážet pocity, že není dost dobrý nebo bezmocný, aby uspokojil určité potřeby. Strach z odmítnutí. Sen být vrátným symbolizuje, jak jste opatrní, když necháte někoho dělat pokroky. Povolení, které zadržujete, dokud nejsou zaplaceny určité požadavky nebo respekt. Chránit něco zvláštního nebo se rozhodnout, že někoho ~neopustí~, dokud se neosvědčí.