Absces

Sen o abscesu symbolizuje problém, který se hromadí. Nemusíte ani jednat nebo dostat něco na otevřeném prostranství.