Sýr

Sen, ve kterém vidíte tváře, označuje vlastnosti a velké úspěchy.