Quiroprático

Sen o chiropraktik symbolizuje sympatie, porozumění, důvěru nebo zdroje, které vám pomohou nést břemeno. Někdo ve vašem životě, kdo dělá vaše břemena cítit méně bolestivé, nebo dává svou sílu pokračovat. Alternativně, chiropraktik může odrážet osobu nebo situaci, která vás nutí čelit svým problémům, nebo dělat to, co je správné. Můžete mít problém ~rozpadá~ nebo je ~zbabělý~ tváří v tvář opozici.