Rádio

Snění, že posloucháte rádio symbolizuje oboustrannou komunikaci. Slyšíš někoho, kdo tě neslyší. Může to být také reprezentace neustálých příkazů nebo pokynů, které nemůžete diskutovat nebo diskutovat. Situace nebo plán, nad kterým nemáte žádnou kontrolu. Jednosměrný tok nápadů. Poslech rádia může také symbolizovat ~hlas v hlavě~, který budete poslouchat. Rádio může být také reprezentace špionáže na jiné lidi. Případně může poslech rádia představovat vaše pocity o psychické komunikaci nebo TELEPATHic ESP, o kterém si myslíte, že se vyskytuje. Sen o rádio je vypnuto může představovat vaši neochotu poslouchat někoho, kdo dělá všechny mluvit nebo rozhodování. Můžete být unaveni z toho, že nejste slyšet nebo zahrnuti. Sen o změně rozhlasové stanice symbolizuje touhu být režírován nebo informován jinak. Dávám přednost tomu, aby se situace dostala někým jiným.