Lenochodi

Sen lenochod symbolizuje vás nebo jinou osobu, která se cítí dobře být líný. To může odrážet vaše pocity o někom, koho cítíte, je odborníkem na vyhýbání se jakékoli tvrdé práci. Být zběhlý v zachování pasivního stavu.