Schůzku

Když vidíte setkání ve snu, tento sen symbolizuje vaši minulost. Možná jsou jisté věci, které by se měly řešit. Setkání může také ukázat vzpomínky máte o jednu věc a skutečnost, že jste yeading pro něj.