Robin Hood

Sen o Robin Hood může představovat chování, které je zaměřeno na odnášení od ostatních, kteří jsou chamtiví, nebo zkažené a sdílet je s méně šťastnými. Můžete mít pocit, že někdo není hoden toho, co mají, nebo že někdo má příliš mnoho. Vezmeme si to pro sebe obnovit rovnováhu, když se něco stalo nadměrné.