Asistent

Sen o asistentovi, který symbolizuje znalosti a zvládnutí dovedností. Být schopen snadno ovládat moc. Být plně zběhlý s určitou dovedností nebo mít schopnost snadno poskytnout sami, kdykoli je to nutné. Příklad: Muž snil o tom, že uvidí slova ~Pravítko pro asistenta, který vám byl dán~. V reálném životě dokončil kurz cizích jazyků. Slovo čaroděj odráží jeho schopnost snadno rozluštit všechna podivná slova, která viděl. Mohl by využít svých schopností, aby se učil sám.