Astronaut

Sen, ve kterém jste se stal astronautem, označuje vaše očekávání. Astronaut by také mohl naznačovat duchovní aspekty vaší osobnosti, která se rozšířila a vy jste nyní na vyšší a moudřejší úrovni vaší mysli.