Infarkt

Snění, že máte infarkt symbolizuje strach nebo strach z nikdy dělat něco nového. Obrovský strach z trvalé ztráty nebo selhání. Ze strachu, že ztratíš všechno nebo všechno, co máš… pracoval jsi pro. Pocit přemožen strachem, stresem, tlakem na něco, co je pro vás velmi důležité. Můžete cítit nedostatek podpory a přijetí. Sen o umírání na infarkt může odrážet vás nebo někoho jiného, kdo podlehl strachu, stresu nebo tlaku. ~Speleologie~ nebo vzdát, protože situace byla příliš nesnesitelná.