Austrálie

Snění o Austrálii symbolizuje stav mysli, který je kooperativní nebo uctivě ignoruje problémy druhých. Děláte, co můžete, abyste pomohli někomu jinému, i když je to těžké. Alternativně může Austrálie odrážet slepotu záměrně nebo zdvořile ignoruje problémy jiných lidí nebo špatné návyky. Pozitivně, Snění o Austrálii symbolizuje myšlení, kde jste si uvědomil, že všichni kolem vás se vší úctou, ignoruje vaše problémy nebo chyby. Příklad: Muž snil o tom, že uvidí mapu Austrálie. V reálném životě měl potíže s pomáháním příteli, ale cítil potřebu pokračovat v tom, aby se konečně snažil ze všech sil navzdory jeho neustálému selhání. Příklad 2: Mladá žena snila o cestování do Austrálie. V reálném životě byla snášená s arogantními přáteli a snažila se je přemoci a ignorovala jejich špatnost.