Autogram

Sen o získání něčí autogram symbolizuje ~lepší~, které nelze popřít. To může také představovat paměť, že máte pozitivní situaci, která dokazuje, že vaše lepší než ostatní v nějaké formě jednou provždy. Autogram může alternativně odrážet souhlas autoritativního nebo původního zdroje. Osoba nebo situace, která propůjčuje větší důvěryhodnost vašim nárokům nebo úspěchům. Snít o tom, že někdo podepisuje autogram symbolizuje udělení souhlasu nebo souhlasu někoho. Může to být také reprezentace využití vašich znalostí, zkušeností nebo postavení ke zlepšení pověsti někoho jiného.