Lakomec

Sen být chamtivý symbolizuje vás nebo jinou osobu s postojem, který se stará o to, aby nikdy nedělal nic někomu jinému, zatímco čekáte na vše, co chcete. Negativní, že je chamtivý může být znamením, že očekáváte příliš mnoho pro nic za nic. To může být také zastoupení sobectví nebo závisti, že nechcete mít méně než jiná osoba.