Dobrodruzi

Sen o odvážlivci symbolizuje aspekt sebe sama, který riskuje všechno, aby se dokázal. Ty nebo někdo jiný, koho si všimli, že příliš riskují.