Trámy

Sen vidět paprsky stávající budovy může představovat vaše povědomí o základních požadavcích situace. Uvědomil jsem si, co to znamená někam se dostat. Tam je porozumění mocí nebo bezpečností. Pozorování toho, co je potřeba ve vašem životě, aby se zajistilo, že selhání není možné. Sen o trámy v nové konstrukci může odrážet, jak se připravuje půdu usadit. Usilovně pracuje na tom, aby se selhání mohlo opakovat. Etapa pro úspěch nebo dosažení prostřednictvím základních požadavků. Stanovte si životní cíle.