Olivy

Chcete-li vidět nebo jíst olivy, symbolizuje spokojenost a věrné přátele. Olive ve snu také odkazuje na věčný stav bytí úplné a úplné. Ve snu vidět pobočku Oliveira, to znamená usmíření, mír a naději. Můžete také najít řešení vašich konfliktů a mít zátěž od vás.