Pavián

Sen o paviánovi symbolizuje vás nebo někoho jiného, kdo je úmyslně nevhodný. Bezohledné chování. To může být také zastoupení lidí nebo chování, které dělá to, co chce, i poté, co bylo řečeno, ne.