Rovnováha spravedlnosti

sen o rovnováze spravedlnosti, která symbolizuje rovnováhu, spravedlnost nebo zdravý rozum.