Příznaky

Sen o městské vlajce symbolizuje vlastenectví, loajalitu nebo povinnost. Je důležité mít nebo projekt určitý postoj. Přesvědčen, že určitý způsob myšlení je nejlepší způsob myšlení. Víra v něco většího, než jsi ty. Vezměme si stereotypní myšlení země, jejíž vlajku vidíte pro další význam. Například americká vlajka může odrážet význam, který máte pocit, že máte nebo promítáte teefully nezávislé myšlení na ostatní. Sen o čínské vlajce může odrážet vaši bezpodmínečnou loajalitu ke konzervativním názorům nebo chování. Pocit jistoty, že je konzervativní, trpělivý, opatrný, nebo nikdy riskovat. Non-země vlajky mohou odrážet problémy nebo situace, které si myslíte, že je velmi důležité pro mou stranu. Problém, který má přednost nebo bezpodmínečnou loajalitu k příčině. Zvažte barvy nebo objekty na příznaku pro další význam. Sen o bílé vlajce může odrážet kapitulaci nebo nekonfrontační postoj vůči ostatním. Záměrně se snaží ukázat ostatním, že jste plně kompatibilní. Alternativně může bílá vlajka odrážet vaši bezpodmínečnou loajalitu k věci, která je naprosto upřímná nebo morální. Sen o červené vlajce symbolizuje loajální nebo tvrdohlavou podporu pro přesvědčení, které jsou negativní, nebezpečné nebo arogantní. Sebevědomý přístup být nemilosrdný. Hlasitý nebo vysoký postoj o tom, že nikdy neříkáte, co dělat, bez ohledu na to, jak nebezpečné to bude. Loajalita k věci, která může být příliš nadměrná, nebezpečná, nebo vás činí ochotou naslouchat za každou cenu. Znamení, že můžete mít prospěch z zastavení něco, co děláte. Sen o kostkované vlajce může symbolizovat konkurenčního ducha. Pocit, že závod, boj, boj nebo konkurence je velmi důležité. Užíváme si diskuzi nebo čelící výzvě.