Příslušenství

Sen o sobě příslušenství symbolizuje pocity, že jsou neúplné. Můžete mít pocit, že něco chybí ve vašem životě. Příslušenství může být také reprezentace závislosti. Příslušenství může také představovat zvýraznění. Něco ve tvém životě, co všechno zlepší.