Bariéra

Pro bariérový sen znamená přerušení vašeho emocionálního increasmentu. Existuje možnost, že se cítíte potlačován, pokud jde o vyjádření se úplně. Ujistěte se, že odstranit všechny překážky z cesty vás a být sám sebou. Alternativně sen by mohl také symbolizovat jeho neochotu provádět změny.