Překážky

Sen o bloku zaměstnanci, ověření id může představovat pocity o nezdary a museli prokázat svou kvalifikaci nebo dovednosti. Vaše úroveň zkušeností může být zpochybněna, zatímco vy jste věřil, že dělali pokrok v životě. Alternativně může být zámek známkou toho, že jste sebekritičtí nebo potřebujete prozkoumat nové možnosti. Odrazem vaší potřeby nových kreativních trhů. Sen o zablokování padlými stromy, skalami nebo jinými překážkami symbolizuje váš pocit ze situací nebo lidí, kteří se dostávají do cesty vašemu pokroku.