Bitvy

Sen o bitvě symbolizuje konflikt nebo problém ve vašem životě, který vyžaduje veškerou vaši sílu nebo zdroje k překonání. Dávání má problém.