Křest

Sen o křtu symbolizuje psychologickou nebo emocionální obnovu. Můžete se vzdát starých přesvědčení nebo návyků pro nový způsob myšlení. Křest může být známkou toho, že měníte svůj postoj, nebo nový přístup. Může to být také reprezentace nových vlivů, nastolení míru s minulostí nebo nová šance na život. Sen o pokřtěni dítě může symbolizovat novou situaci, která umožňuje poučit se z předchozích chyb.