Vidět upíra ve snu symbolizuje aspekt jeho osobnosti, který je parazitický nebo sobecky živí na ostatní. Osoba nebo situace, která vás vyčerpává času, energie nebo zdrojů. Buď vaše vlastní sobectví musí používat ostatní, nebo vaše projekce jiných lidí, kteří jsou krmení na vás. Mohlo by to představovat emocionální nebo materiální parazitismus. Sen být upírem symbolizuje sobeckou potřebu používat nebo krmit ostatní. Můžete být závislí na někoho jiného k dosažení cílů. Sen být pokousán upírem symbolizuje pocity s ostatními, kteří vás používají nebo krmíte a nejsou schopni přestat. Pokud sníte o tom, že vás kousne upír a proměníte se v upíra, může se z vás zamyslet pocity, že změníte své upřímné myšlení na používání jiných lidí, protože jste byli zvyklí. Špatná zkušenost s tlakem, který vás změnil v to, že chcete být. Upíři ve snu mohou být známkou závislosti, problémů se závislostí, sociálním tlakem nebo rozpolceností. Ty nebo někdo jiný možná někoho emocionálně krmíte. Upíři mohou také odrážet nemoc, která vyčerpává váš čas a energii. Upír ve snu může říkat, že musíte začít být nezávislejší a méně se spoléhat na jiné zdroje nebo úspěchy. Musíte začít mít rádi lidi tím, že je oceňujete nebo respektujete. Alternativně, upír může odrážet potřebu konfrontovat lidi, kteří vás využívají. Možná budeš muset někoho pořezat. Sen o zabíjení upírů symbolizuje překonání závislosti na ostatních. To může také znamenat, že čelíte lidem nebo situacím, které vás krmí materiálně nebo emocionálně. Příklad: Člověk snil o tom, že bude upírem. V reálném životě využívali přítele, aby se dostali do školy. Příklad 2: Někteří lidé mají upíří sny o gnawe din po nachlazení. Příklad 3: Žena, která kdysi snila o upírovi, který ji následoval, ať už odešla kamkoliv. V reálném životě, ona byla stále velmi nudit se svým manželem a cítil, že on byl odvodnění ji nějaké zábavy nebo vzrušení. Upírka odrážela její neschopnost uniknout nudným návykům svého manžela.

Sen o různých zeleninách může představovat kvalitu situace nebo zkušenosti tím, že najde vyvážený soubor základních potřeb. Pocit, že něco prospěšného je bez potěšení nebo dobrý pocit. Odraz vás nebo jiné osoby, která se více zabývá odpovědností a osobním růstem, pak radost. Zelenina může být známkou toho, že vy nebo někdo jiný cítí potřebu sledovat přirozenou cestu nebo přirozený cyklus. Ignorování potěšení, úskalí úspěchu, nebo hraní. Nedělat to, co dělají ostatní, ani se nevyhýbá výstřelkům. Sen o vadnutí zeleniny symbolizuje pocit, že přirozená cesta nebo dodržování základních potřeb je bezmocná. Nápady, které podporují vzrušení, potěšení nebo dobrý pocit, dominují. Zvažte konkrétní jednotlivé zeleniny pro další význam. Další informace o rostlinné symbolice najdete v části témata potravin. Příklad: Žena vždy snila o tom, že se bude snažit krmit zeleninové lidi. V reálném životě si neustále uvědomovala, že neustále odmítá žádost svých dětí o novou novou novou, která byla venku.

Snít, že jste episure představuje, že budete krmit svou chuť na luxus a největší možný potenciál. Chcete-li snít, že sedíte u stolu epicure představuje, že bude mít uspokojivý rozdíl, ale můžete být obklopen lidmi se zájmem vlastních prostředků. Chcete-li snít, že se snažíte uspokojit epicure představuje, že budete mít dobře známou, ale despotickou milenku.

Pokud jste snění v jakémkoli kontextu, nebo vidíte zeleniny nebo ovoce zahrady, to znamená, že vaše tvrdá práce a píle se vyplatí na konci. Je také symbolem stability a vnitřního růstu. Ať už sníte v jakémkoli kontextu nebo vidíte květinovou zahradu, představuje klid, pohodlí, lásku a domácí štěstí. Musíš se krmit. Chcete-li vidět řídké, cevelem zamořené zahrady, může znamenat, že jste zanedbávali své duchovní potřeby. Nejsi nad věcí.