Sen o květinové kytice, která symbolizuje lásku, náklonnost, schválení, obdiv a respekt. Můžete být prochází procesem hojení nebo pustit něco. Zvažte typ květin a jejich barvy pro další význam. Hodit kytici květin do věci odráží ctít minulé úspěchy nebo lidi z vaší minulosti. Můžeš být nostalgická na něco, co se už nevrátí.

Sen o květinách symbolizuje vás nebo jinou osobu, která si něco uvědomuje, je pozitivní. Věnovat pozornost tomu, jak úžasný nebo dobrý někdo je, všímat si dobré věci děje. To může také odrážet něco, co se konečně začíná pracovat, nebo být úspěšný. Zvažte barvu a typ květiny pro další význam. Sen o výsadbě květin v zahradě může odrážet něco pěkného nebo tak dobrého, že chcete opravit pro sebe po celou dobu. Příklad: Mladý muž snil o výsadbě květin, které ho opravdu nezajímá. Ve skutečném životě mluvil s dívkou, která ho měla ráda, ale s kým opravdu nechtěl být. Vysazené květiny odrážely, jak dobrý to byl pocit, když si všimla, že se to dívce líbí.

Sladká a lepkavá kapalina vyrobená včelami a jiným nektarem shromážděným z květin ve vašem snu představuje poctivost. Chcete-li vidět lásku ve snu, je zřejmé, že musíte být méně submisivní a upřímnější v komunikaci s ostatními. Musíte se prosadit a ujistit se, že je slyšet. Na druhou stranu, vidět Mel v jejím snu představuje sladkost, mír a radost.

Snění nebo vidění v květinách barevné sen, znamená laskavost, soucit, něha, potěšení, krásu a zisk. Je také symbolem dokonalosti a spirituality. Váš sen může být výrazem lásky, radosti a štěstí. Alternativně mohou květiny označovat určitý čas nebo sezónu. Pokud jsou květy bílé, pak symbolizuje smutek. Snění nebo vidění ve snu chcítá nebo mrtvé květiny, označuje temné situace a zklamání. Možná nevyužíváte svého plného potenciálu a talentu. Pokud jste spali a snili, že ve snu dostanete kytici květin, představuje respekt, obdiv, schválení a odměny. Snění nebo vidění ve snu květy kvetou na neúrodné půdě, znamená, že energie a veselá příroda vám umožní překonat své křivdy.